Դավիթ Կարեյանը Արա Հայթայանի ստեղծագործությունների մասին

Արա Հայթայանի ստեղծագործություններում պատկերները գտնվում են սիմվոլիկ վերացականի և իրականության թելադրողականության միջև: Նրանք օժտված են թե’ իրականությանը հարազատ մնալու ցանկությամբ և թե’ ավելի խորը թափանցելու, գերիրականություն ստեղծելու ձգտումով: Սև կամ սպիտակ մակերեսին ուրվագծված պատկերները, կարծես, ռեբուսներ լինեն, որոնց անհատական բովանդակությունը կարդալու համար նախ պետք է յուրացնել գծերի լեզուն:

Դավիթ Կարեյան


Comments

New comments are currently disabled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.